No3076嫩模揉揉肉肉白衬衫黑短裙主题半脱真空露白嫩豪乳撩人诱惑写真36P揉揉肉肉秀人网

No3076嫩模揉揉肉肉白衬衫黑短裙主题半脱真空露白嫩豪乳撩人诱惑写真36P揉揉肉肉秀人网

【注】[1]肛者,大肠下口也。[37]从外丘下行外踝上五寸,光明穴也。

若带白色,其性已过,则无用矣。[26]从后顶上行一寸五分,直两耳尖顶陷中,百会穴也。

【注】[1]凡针毕拔针,最要精详,不可轻率忙乱也。【方歌】牛黄青黛散硼砂,冰片朱砂中白加,龙骨共研为细末,一方用芥菜子捣面,烧酒调敷黑肿处,。

针七分,灸五壮,灸不及针。俗呼为腮,口旁颊前肉之空软处也。

其人瘦者多外见颈前,  肥人则隐于肉内,多不见也。天枢主灸脾胃伤,脾泻痢疾甚相当,兼灸鼓胀症瘕病,艾火多加痛必康。

[2]从带脉穴下三寸,即五枢穴也。【方歌】〔敛〕疮始发头眉间,胎中血热受风缠,干痒白屑湿淫【注】此证生婴儿头项,或生眉端,又名奶癣。

Leave a Reply